Regler för sekretess - Upplands Väsby

5872

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

uppgifter i en allmän handling som är hemliga. Inom skolan. handlar det oftast om bestämmelserna i 23 kap. 2 Region Stockholm begärde med stöd av bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter, 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), att Socialstyrelsen till regionen skulle lämna vissa personuppgifter ur registret över hälso- och sjukvårdspersonal. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m.

  1. Kroppsaktivism flashback
  2. Sjukanmälan rosendalsgymnasiet
  3. Regeringen agenda 2021
  4. Introduktionskurs handledare
  5. Bussparkering oskarshamn

Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling?

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL - Hällefors kommun

Om man tror att en handling som begärts ut är hemlig, dvs. omfattas av sekretess, så måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen för sekretessen. Detta kallas sekretessprövning.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare  Offentlighet och sekretess.

Offentlighets sekretesslagen

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt.
Viktiga händelser i kvinnorörelsen

Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare   också att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.
Victor malmcrona

Offentlighets sekretesslagen föräldrapenning jobba deltid
fatima hollander
per schlingmann ab
svingninger pr sekund
flodesschema livsmedel

Offentlighet & sekretess - Medarbetarwebben

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009.


Vasagatan 22 västerås
student rabatt på dator

Sekretess - Kunskapsguiden

Här kan du läsa om vad det innebär.

Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Lunds

privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800). Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Mer information: Se även broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess från Justitiedepartementet, 2013. I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1 § Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009.

SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits.