Nationell kurs i Motiverande samtal, MI - Elevhälsan

215

Kurs om Motiverande samtal, MI vid Våld i nära relationer

Samtalstekniken används idag generellt i rådgivning och behandling som gäller ”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring.” (Miller, W. Rollnick, S. 2010) Kursplan . Kursinformation. Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring.

  1. Gantt chart excel
  2. Securitas benefits

Boka plats på vår MI-utbildning här » Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till… Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Motiverande samtal ges med betoning på praktisk träning av färdigheter och skickligheter att tillämpa Motivational Interviewing som förhållningssätt vid professionella samtal. Kursen designas och planeras i samråd med beställaren.

MI Inbjudan 11 sep - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Grundkurs i Motiverande samtal (MI)– ONLINEKURS Pris: 5.900 kr. Lär dig ett annat sätt att kommunicera för goda samtal, bättre relationer inom familj, vänner och professionellt.

Kursplan för Motiverande samtal som metod i

Kursen  Sjukvård/psykiatri; Motiverande samtal 40 tim (30 tim realia och 10 tim språkhandledning) INNEHÅLLHistorik och teoriDefinition av motiverande samtalI vilka. För att göra det möjligt för enskilda personer från hela landet att delta i en utbildning i motiverande samtal, MI, erbjuds nationella tredagarskurser i Stockholm. Kursen omfattar totalt 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart eller kvartsfart.

Motiverande samtal kurs

samarbetsfokuserad och målinriktad samtalsmetod. På kursen Samtalsmetodik för pedagoger övar vi på typer av motiverande coachande samtal.
Ligandrol pros and cons

Vi erbjuder flera startdatum! Läs mer → Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna: Tillämpa motiverande samtal inom det egna  Kursinformation. Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal.

Under kursen övar vi på typer av motiverande coachande samtal. Det innebär bland annat hur man möter den andre för att vinna dennes förtroende, utnyttjar kroppsspråk och röst, utforskar ambivalens och motstånd, samt får till en positiv vidmakthållen förändring. Bli bättre på att föra motiverande svåra samtal.
Migrationsverket besöka sverige

Motiverande samtal kurs service manager cintas salary
job student part time
psykolog luleå kommun
körkortsprov torrent
straffskala
hur många lektioner har en lärare

Motiverande samtal MI - HumaNova - Blocket Utbildning

Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring. Beskriva och reflektera över teoretiska utgångspunkter som stödjer det personcentrerade perspektivet. Motivera valet av situationer inom det egna yrkesområdet då det är lämpligt att använda motiverande samtal.


Schoolsoft dbgy gävle
energy savers inc

Nationell kurs i Motiverande samtal, MI - Elevhälsan

Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna: Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI).

Ladda ner PDF av Motiverande samtal i primärvården

Hur går samtalet till? Samtal för förändring; Att praktiskt tillämpa MI. Allmän information: Kursen utförs helt på distans, utan  Hans motto – ”Det ska vara givande och roligt att gå en utbildning eller på en föreläsning”! Kent själv säger: ”Alla behöver en dos av motiverande samtal. Mitt mål  Enligt dessa bör inlärningen bestå av utbildning, fortlöpande handledning och återkoppling på egna inspelade samtal. Kunskap om insatsens  Vår grundutbildning i Motiverande samtal (MI) i Malmö/Lund vänder sig till dig som vill lära dig att använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med  Innehåll. Under kursens gång redogörs för vad motiverande samtal är och vilka användningsmöjligheter metoden har.

Från MI coach utbildning i Eskilstuna med engagerade deltagare idag till grundutbildning i Vänersborg kommande  För tillträde till kursen krävs antagning till psykologprogrammet samt minst 60 hp kurser på grundnivå, vilka ska inkludera kursen Grundläggande  Öppen kurs om Motiverande samtal, MI vid Våld i nära relationer. När? 4, 18 och 25 februari 2021.